Artboard 1.png

Vi kan tilby komplette vintervedlikeholdtjenester for private, bedrifter og borettslag, som blant annet kan inneholde:

-Fylling av strøkasser

-Brøyting med traktor og for hånd

-Strøing

-Soping av strøgrus på våren

-Beredskapsvakt 

-Spør om tilbud for vinteren